Velkomstfolder

Kære kollega

Du bydes hjertelig velkommen i Birkebo Børnehave og vuggestue. Vores hus består af en børnehaveafdeling normeret til 42 børn, en vuggestueafdeling normeret til 24 børn og en specialgruppe normeret til 6 børn i alderen 3-6 år. Vi glæder os til et godt samarbejde.

I denne folder kan du læse lidt om retningslinjer og praktiske oplysninger. Hvis du har yderligere spørgsmål står vi selvfølgelig til rådighed. Når du er ansat i Birkebo er du som sådan ansat i hele huset. Dvs. at vi i vores hus hjælper hinanden på tværs af afdelingerne når der er brug for det.

 

Vores adresse:

Birkebo Børnehave og vuggestue

Parkvej 5 2680 Solrød Strand

Tlf. BH: 56182900   

VG:56182902   

Kontor: 56182901    

Lille Birk: 56182960

 

Leder: Maiken Rangel

Afdelingsleder VG: Nina Jensen

Afdelingsleder BH: Lone Cramer-Petersen

 

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 6.45 – 17.00 (Institutionen åbner 6.48).

 

Kommunalt bestemte lukkedage: Mandag – onsdag før påske, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår.

 

Pædagogiske dage:

Vi har to pædagogiske dage om året. En om foråret og en om efteråret. Disse dage starter fredag eftermiddag og slutter lørdag eftermiddag. Spørg for datoer.

 

God morgen:

Når du møder ind om morgenen er det vigtigt at du går rundt i hele huset og siger godmorgen, så alle ved at du er kommet. På kontoret er det vigtigt at du læser i kalenderen, hvad der skal ske i løbet af dagen. (Møder, ændringer i mødetid, kurser mm.).

 

Sygdom/raskmelding:

Bliver du syg skal du straks ringe til Birkebo (senest kl. 8). I forbindelse med raskmelding skal du ringe senest kl. 12 dagen før, du forventer at kunne komme på arbejde. Dette af hensyn til planlægning af mødeskema.

 

Ferie, afspadsering:

Ønsker du at holde ferie/afsp. mere end to dage så kontakt din afdelingsleder, som vil hjælpe dig med at planlægge mødeskemaet. Ønsker du bare en enkelt eller to fridage, er det dit eget ansvar at få det planlagt, så dagen hænger sammen. Dvs. ændre i kollegers mødetid eller ringe til vikar. Spørg hvis du har brug for hjælp.

Hvis du kan se, at der allerede står i kalenderen, at flere end en har fri eller er på kursus kan det som udgangspunkt ikke lade sig gøre at du også den dag vælger at holde fri.

Det er vigtigt at du i kalenderen skriver om det er afspadsering, ferie, 6. ferieuge eller seniordag du holder. Dette af hensyn til indberetning til personaleafdelingen.

 

Stamkort:

På din første arbejdsdag i Birkebo skal du udfylde et stamkort med navn, adresse osv. Dette står i ”den blå box”.

 

Beklædning:

I Birkebo er vi ude hver dag i alt slags vejr, derfor er det vigtigt at du i din garderobe har regntøj, gummistøvler og evt. skiftetøj. Endvidere skal du være anstændigt klædt (Ingen bare maver og for nedringede bluser), når du er på arbejde.

 

Mobiltelefon:

Mens du er på arbejde, skal din mobiltelefon ligge i dit garderobeskab og være slukket eller på lydløs. Hvis du venter en vigtig opringning, er det tilladt at have den i lommen, men gi´ da dine kolleger besked.

I pausen på personalestuen er det tilladt at have sin telefon med sig, men vi henstiller til at man kun SMS’er eller afholder korte samtaler, da det ikke altid er rart for dine kolleger at blive involveret i samtaler, som ikke vedkommer dem. En mulighed er også at man kan gå uden for Birkebo.

 

Fødselsdage:

Fastansatte i Birkebo er på en fødselsdagsliste. Man både giver og modtager en fødselsdagsgave. Beløbet er 120 kr. og derved betaler man sin egen fødselsdagsgave. Ved runde fødselsdage, bryllup og jubilæer gives en gave fra huset. Se liste med beløb. Studerende giver 60 kr. til kaffekassen og modtager en lille fødselsdagsgave hvis de har fødselsdag mens de er i praktik.

 

Kaffekasse:

Hvis du drikker kaffe/the eller cacao i din pause betaler du hver måned 50 kr. til kaffekassen. Hvis du ikke nyder en af disse drikke i din pause betaler du 20 kr. Pengene betales til Marianne A. Kaffereglerne her i huset er som følger. Der må drikkes kaffe ved morgenmaden og ellers ikke blandt børnene.

 

P-møde:

En gang om måneden (Ikke juli og december) holder vi personalemøde fra kl. 17.00 – 20.00 (med mindre andet er aftalt). I øjeblikket er vi i gang med at tage en LP-uddannelse og derfor starter p-mødet allerede 16.30 og slutter 20.30. Oftest vil det være sådan, at vi starter sammen alle tre afdelinger og den sidste time deler vi os. Mødet er rullende på de fire første hverdage i ugen.

 

Social weekend:

En gang om året holder vi social weekend. Her opfordres alle personaler til at deltager. Der laves et udvalg som står for planlægning mm.

 

Julefrokost:

Hvert år i november eller december holder personalet julefrokost.

 

Åbne-/lukkevagt:

Der tilbydes morgenmad (i vuggestuen) fra 6.45 til 7.30. Åbnevagterne bliver i vuggestuen indtil alle børn har spist. Børnehave personalet går i børnehaven senest 7.45.

Når du lukker institutionen skal alle døre og vinduer lukkes, også på kontoret. Husk at tjekke ovenlysvinduerne i personalestuen samt i børnehaven både i alrum og på børnenes toilet, samt personaletoilet. Alle indvendige døre skal desuden være lukket. Når du forlader institutionen skal alle elektriske apparater være slukkede. Alarmen sættes til.

 

Egne børn i Birkebo:

Vi har besluttet at det i et mindre omfang er tilladt at have egne børn med på arbejde. Dog skal det være børn der har alderen til at kunne klare sig selv i den tid de er her.

 

Rygning:

Er du ryger er det tilladt at ryge i din middagspause.

 

Facebook:

Vi har i personalegruppen besluttet at man ikke er venner med forældrene på facebook. Da vi har været ude for episoder der ikke var særlig rare.  

 

Siden er sidst ændret: 23-03-2015 Til top