Værdigrundlag

Værdigrundlag i Birkebo vuggestue og børnehave

I Birkebo børnehave og vuggestue har vi følgende tre kerneværdier. De er udvalgt på baggrund af diskussioner blandt personalet. Vi mener at disse tre kernebegreber er vigtigt ift. at styrke børns trivsel og relationer i vores institution samt at sikre en god udvikling. Vi er meget bevidste om at andre begreber ligger under og er en del af disse tre begreber.

 

Vores værdier er:

Anerkendelse

Omsorg       

Udvikling

 

 

Anerkendelse:

• Alle er unikke som de er.

• Man skal turde være sig selv og det er ok.

• Vi ser og lytter til det enkelte barn, og se dets særegne.

• Vi er nærværende og til stede.

• Vi observerer det enkelte barn og dets sociale rum.

• Vi viser det enkelte barn respekt og er ligeværdige i vores tilgang til barnet.

• Vi sætter pris på hinanden og det vi kan gi´ hinanden.

• Vi ser det enkelte barns ressourcer og bygge på det.

•  Vi anerkender både børnene og deres forældre for dem de er og for de situationer de står i.

• Vi respekterer og anerkender at vi er forskellige (Børn, forældre og personale)og at alle kan byde ind med noget forskelligt. Vi har forskellige ressourcer.

• Anerkendelse er en forudsætning for læring og udvikling.

• Vi anerkender både det positive, men også det negative og dernæst gi´ en forklaring på hvorfor det skete som det gjorde, men også at det næste gang ville være mere hensigtsmæssigt at handle på en anden måde. (Fx at slå et andet barn, fordi hun havde taget hans cykel).

• Alle bliver taget alvorligt.

 

 

Omsorg:

• Vi er en del af et fællesskab.

• Den voksne tager lederskab.

• Den voksne er rollemodel og sætter rammerne.

• Tryghed.

• Tydelige og nærværende voksne.

• Vi har tillid til hinanden.

• Vi sætter ord på børnenes hverdag, så ting bliver forudsigelige.

• Vi yder omsorg både for børn og voksne.

• Børnene lærer at aflæse hinandens signaler og drager omsorg for hinanden og dermed øge forståelsen for empati.

• Vi hjælper og støtter det enkelte barn ved at guide og sætte ord på egne og andres handlinger.

 

 

Udvikling:

• I det daglige sker der en udvikling for både børn og voksne.

• Voksne udvikler sig både personligt og fagligt.

• Børnene udvikler selvhjulpenhed og selvstændighed. De klædes på til det videre forløb de skal i gang med.  (Fra VG til BH og herfra videre til SFO/skole).

• Vi skaber gode relationer mellem børnene.

• Vi er bevidste om at skabe udvikling ift. det enkelte barns alder og formåen, og i den forbindelse er vi opmærksomme på det enkelte barns ressourcer/kompetencer og social baggrund.

• Børnene er en del af et fællesskab og udvikler sig i fællesskab med andre.

• Der sker læring.

• Identitetsdannelse. Hvem er jeg ift. mig selv og mine omgivelser?

 

 

I Birkebo har vi et tæt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere. Dette er også en del af det at drage omsorg for det enkelte barn og hjælpe det i svære situationer samt øge læring. Vi ser dig og hører dig og vi hjælper dig ved fx at indstille til talepædagog.

I Birkebo har vi en positiv tilgang til hverdagen og hinanden og det er vigtigt for os at inkludere alle børn. Det er vigtigt at se det enkelte barn og støtte op omkring evt. udfordringer.

Siden er sidst ændret: 23-03-2015 Til top