Velkomstfolder BH

 

Kære familier.

 

Først og fremmest vil vi gerne byde jer velkommen til Birkebo Børnehave. Denne folder er ment som en opslagsfolder, der informerer om vores pædagogiske praksis og andre relevante oplysninger.

 

Vores adresse:

Birkebo Børnehave

Parkvej 5

2680 Solrød Strand.

Tlf. 56182900

E-mail: birkebo-bh@solrod.dk

 

Leder Maiken Rangel Chavez

Kontor : 56182901

E– mail: msr@solrod.dk

 

Åbningstider:

Mandag til fredag                               6.48 – 17.00.

 

 

Kommunalt bestemte lukkedage: 

De 3 dage inden påske, dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag 5. juni og dagene mellem jul og nytår.

 

 

Vores hus:

Birkebo børnehave er normeret til 42 børn, og i spidsperioden ( 1.jan til 1.april. ) modtager vi yderligere 6 børn.

 

I år 2000 ændrede vi strukturen fra at være en traditionel børnehave med 2 stuer, til en åben struktur med funktionsopdelte rum.

 

Vi har en gymnastiksal, med redskaber, puder mm.

Et alrum, hvor der tegnes, leges, spilles og læses.

Et værksted hvor der males, leges med ler, gips, perler osv.

Vi har et lille rum der, bliver brugt til møder, tværfagligt samarbejde, mm. Det er også et rum, som bruges af de børn der vil have fred og ro til at lege.

 

Ved børnehave start bliver det enkelte barn tilknyttet en aldersvarende basisgruppe, med 1 pædagog og 1 medhjælper der følger gruppen til de går ud af børnehaven.

De voksne i gruppen har den daglige kontakt til forældrene.

 

Der er gruppe tid tirsdag, onsdag og torsdag, fra kl. 10.30 til 11.30 hvor der arbejdes med forskellige emner tilpasset den enkelte aldersgruppe. Ca. 11.30 spiser vi i basisgruppen.

 

Udenfor gruppetid bestemmer det enkelte barn selv, hvilke rum de ønsker at lege eller fordybe sig i, med hjælp fra de voksne. Det gør at man ikke er i det samme rum hele tiden, men at man udfordres på mange områder.

 

Vores pædagogiske praksis:

I Børnehaven Birkebo arbejder vi ud fra et anerkendende menneske syn. Det kræver stor opmærksomhed hos personalet, at se de enkelte børns stemninger, personligheder og ressourcer.

 

Vi arbejder ud fra troen på at, hvert eneste menneske er unikt og mangfoldigt.

Al udvikling og læring tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer.

 

Vi prioriterer social læring. Tager os tid til at undersøge relationer og situationer mellem børnene og understøtte deres læring, samt udfordre børnene til ny læring.

 

Vi prioriterer at lære det enkelte barn godt at kende. Ved at være sammen med barnet, og ved at iagttage barnet sammen med andre børn.

 

Børn udvikler sig sammen med jer som familier, men også med pædagogerne i institutionen og især sammen med andre børn.

 

Ved at være anerkendende understøtter vi børnenes selvværdsfølelse.

• At blive set for den person de er – det indre.

•At de bliver rost for at være til – at være til helt uden hensyn til, hvad de kan præstere eller hvor smukke    og dygtige de er.

•At have ret til egne følelser.

•At vi kan lide dig fordi du er dig.

Vi lægger stor vægt på at børn og voksne taler pænt til hinanden.

 

 

Morgenmad:

Skal dit / jeres barn have morgenmad, spises det i vuggestuen, fra 7.00—7.30. Servering af  morgenmad stopper kl. 7.30. Der tilbydes  havregrød og havregryn samt mælk. Vi bruger ikke sukker på morgenmaden.

 

 

Aflevering/afhentning:

Ved aflevering og afhentning er det vigtigt at I har kontakt med en fra personalet, så vi altid er klar over hvem der er kommet og hvem der er gået.

Husk at skrive på tavlen i børnehaven, når der er andre der henter dit barn, da barnet ikke kan udleveres til andre uden forudgående aftale.

 

Vi har ikke et fast tidspunkt på dagen hvor børnene skal være her, men vi anbefaler at man senest kommer kl. 9.30. Hvis gruppen vælger at tage på en spontan tur vil der være afgang på dette tidspunkt. Desuden er det ikke tilladt at aflevere sit barn til gruppen hvis de er gået på tur. Hvis I kommer senere end kl. 9.30 er det en god idé at give besked herom.

 

Når I henter jeres barn kan der sidde en lille lap på kassen. Det betyder, at personalet har en besked. Tag lappen og kontakt personalet, som så vil informere jer.

 

 

Frokost:

Vi får frokost fra køkkenet. 2 gange om ugen rugbrød, og 3 gange varmt mad. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

 

Kostpolitik:

Alle ved hvor vigtig en sund og varieret kost er for vor sundhed og trivsel.

En sund og nærende kost har stor betydning for indlæring, overskud, koncentration, hukommelse og velvære gennem hele livet, og det kræver meget energi, at komme gennem en hel børnehavedag.

 

Derfor har vi sammen med bestyrelsen, udarbejdet en kostpolitik, vi opfordrer forældrene til at følge.

 

Eftermiddags madpakken  skal være så barnet selv kan åbne madkassen/posen  og pakke madderne ud. Vi anbefaler gode tykke stykker brød, med pålæg børnene selv kan håndtere.

Som supplement til rugbrød, kan følgende anbefales:

stykker af frugt, rosinpakker, figenstang, nødder, ostestykker,

cherrytomater, slikærter, gulerødder, agurk og lign.

 

Slikprodukter som mælkesnitter, danone og andre sukkerholdige produkter, indeholder mange tilsætningsstoffer som kan give allergi, koncentrationsbesvær, uro og dårlig hukommelse. Energiniveauet påvirkes og daler i løbet af dagen. Det enkelte barn har således svært ved at klare en hel dag i børnehaven. Slikprodukter hører ikke hjemme i institutionen, og skal ikke forekomme i eftermiddags madpakken.

 

 

Frugt / Eftermiddagsmad:

I skal selv have en sund eftermiddags madpakke (ifl. Vores kostpolitik.) med i en madkasse eller i en pose Husk tydeligt navn.

 

 

Sovebørn:

De børn der har brug for at sove til middag har mulighed for at sove i gymnastiksalen på nogle madrasser. De må gerne have en sove bamse, nusseklud og sut med. Vi sover fra kl. 12.30 –14. Der sidder en voksen hos børnene til alle er faldet i søvn.

 

 

Bleer:

Er jeres barn ikke renlig ved børnehavestart, skal i selv medbringe bleer. Bleerne lægges i skabet på toilettet. Vi ser helst at I medbringer almindelige bleer og ikke up and go.

 

 

Garderobe:

Det er af stor betydning for jeres barn, at der er skiftetøj i kassen afstemt efter årstiden, og at det passer i størrelsen.

Hjælp dit barn med at holde orden i garderoben inden i går hjem.

 

Kassen i garderoben skal med hjem hver fredag, da der skal gøres rent.

 

 

Oprydning:

Det legetøj jeres barn leger med, når I kommer og henter, skal ryddes op inden man går.

Er vi på legepladsen tager man 5 ting eller en cykel og sætter på plads inden man går.

 

Glemt tøj: Vi har en kurve til glemt tøj, Hver anden måned bliver den tømt og tøjet bliver afleveret til Dansk Røde Kors  Så husk at kigge efter. Der vil blive sat et varsel op inden vi tømmer kurvene.

 

 

Snore i tøj:

Af sikkerhedsmæssige hensyn og for at forebygge kvælningsulykker, er det ikke tilladt at have snore i tøjet ved hals og i hætter, eller  halstørklæde. Vi henstiller også til at de hætter der er i overtøjet kan knappes af, pga. muligheden for kvælning.

 

 

Hættetrøjer:

Vi henstiller til at børnene ikke har hættetrøjer på i børnehave. Børnene kan hænge fast med dem, når vi er på legepladsen.

 

 

Mobiltelefon:

Vi henstiller til at I ikke taler i mobiltelefon, når I er i børnehaven.

 

 

Børnefødselsdage:

På dagen bliver der sat flag ved hoveddøren med navn og alder. I børnehaven har vi lavet en gave til barnet i form af en tegning eller andet.

I kan vælge at holde fødselsdagen i huset, eller I kan invitere gruppen hjem til fødselsdag. Når der er fødselsdage, anbefaler vi at begrænse de søde sager. Vi håber, at I som forældre vil støtte op om vores kostpolitik.

Når børnene er hjemme til fødselsdag, så husk at de er der for at lege. Er de inviteret til at spise, så husk at det erstatter et måltid. I er altid velkommen til at tale med personalet hvis I er i tvivl.

Det har været ”tradition” for mange børn, at de skulle have en slikpose med hjem fra fødselsdag. Vi vil meget gerne ændre den tradition, så hvis børnene absolut skal have noget slik, så skal de spise det til fødselsdagen.

 

 

Fastelavn:

De børn der har lyst, møder udklædt den dag vi afholder fastelavn. Her slår vi katten af tønden, og hygger med hjemmelavet fastelavns boller og lidt godt. ( sundt )

 

 

Sommerfest:

Hele Birkebo  afholder sommerfest en gang årligt fra kl. 14.30 til 16.30 for børn og deres familier. Ca. 3 uger inden sommerfesten vil børene arbejde med et tema til festen.

 

 

Jul:

I december måned tager vi i teateret med børnene. Det kan være forskellige juleforestillinger som til de enkelte gruppers alder. 

Midt i december i forbindelse med Lucia holder vi julehygge fra kl. 7.00 - 8.30  for forældrene og søskende. De ældste børn går Lucia.

 

 

Bedsteforældredag:

En gang årlig inviteres alle bedsteforældre eller anden familie, til en dag i børnehaven. Her vil vi servere kaffe / the og kage.

 

 

Afslutningsfest:

Vi holder afslutningsfest for kommende SFO/skole børn.

Festen foregår den sidste hverdag i marts måned fra kl. 14.30 til 16.30, hvor vi ruller den røde løber ud, og der overrækkes diplomer mm.

 

 

Legetøjsdag:

Den sidste fredag i måneden kan børnene tage deres eget legetøj med. ( 1 stk. )

Dette sker på eget ansvar. Husk navn i legetøjet.

(Tænk på at det skal være legetøj, der egner sig til at der er 42 børn.)

 

 

Sygdom:

Syge børn må ikke modtages i institutionen.

Børn er syge, når de ikke kan følge den daglige rytme i huset. Hvis barnet fejler noget smitsomt, er det vigtigt at vi får besked af hensyn til de andre børn.

Vi giver ikke medicin i institutionen, dog gives der livsvigtig medicin efter skriftlig instruktion fra egen læge eller hvis man har en lægeerklæring med.

 

Husk vi skal altid har et telefonnummer, hvor vi kan få fat på jer.

 

Skadestue: Kommer jeres barn alvorligt til skade, tager vi på skadestuen og kontakter dig/jer og fortæller, hvad der er sket. Vi bliver på skadestuen sammen med jeres barn indtil I selv kommer.

 

 

Birkebos samarbejdspartnere:

Vores samarbejdspartnere er psykolog – talepædagog – fysioterapeut – pædagogiske konsulenter og sundhedsplejerske.

Hvis vi vurderer at kontakt til en af ovenstående samarbejdspartnere er nødvendig, vil vi altid i samråd med jer, søge hjælp hos den aktuelle ekspert.

 

 

Forældresamarbejde:

Af hensyn til barnet er det vigtigt, at vi har en åben dialog forældre – personale imellem. På den måde får vi det nødvendige kendskab til hinanden, og det fremmer barnets udvikling og trivsel.

Når jeres barn starter i institutionen, laver vi en introduktionssamtale, så vi kan høre om barnets vaner, rytmer og behov.

Mellem 3 og 6 måneder efter barnet er startet i institutionen tilbydes I en samtale.

 

 

Forældrebestyrelse:

Bestyrelsen repræsenterer samtlige forældre i institutionen, og er i tæt dialog med ledelsen med til at præge de overordnede mål for institutionen.

Samtidig er der en god dialog omkring dagligdagen i institutionen.

 

En af de vigtigste opgaver for bestyrelsen er at udarbejde virksomhedsplanen for det kommende år i samarbejde med de ansatte.

 

Institutionens økonomi drøftes løbende ved bestyrelsesmøderne.

 

Ved ansættelsessamtaler er det muligt for en i forældrebestyrelsen at deltage.

 

Der afholdes ca. 4 bestyrelsesmøder hvert år samt 1 forældremøde.  Det er til forældremøderne, at der foretages valg til bestyrelsen. Samarbejdet I bestyrelsen foregår I en afslappet og konstruktiv ånd og er til gavn for både institutionen, forældrene og ikke mindst vores børn.

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst ændret: 11-02-2019 Til top