Hvem er vi?

Velkommen til Birkebo børnehave og vuggestue.

I bydes hermed velkommen til Birkebo børnehave og vuggestue. Vi gør vores bedste til at få et godt og tæt samarbejde og håber I får nogle gode år her i vores hus.

Hvem er vi?

Birkebo børnehave blev bygget i 1978, og blev i 2007 renoveret, da vi i 2006 også åbnede en vuggestue.  I 2009 slog vi dørene op for vores basisgruppe Lille Birk, som er et tilbud til børn med særlige behov. Disse pladser skal man visiteres til gennem Solrød Kommune. Målet med denne gruppe er, at de børn der bliver visiteret dertil, på sigt skal integreres helt i børnehaven.

Om morgenen åbner børnehaven og vuggestuen sammen og spiser fælles morgenmad i vuggestuen. Lille Birk spiser i egne lokaler. Vi lukker også sammen om eftermiddagen. Vi har mange søskendebørn som har glæde af at have hinanden tæt på sig og hvis dagen tillader det, er der mulighed for at komme på besøg i en anden afdeling. Vi bruger meget tid på brobygning fra vuggestue til børnehave og fra Lille Birk til børnehave og har et tæt samarbejde i alle tre afdelinger.

Børnehaven er funktionsopdelt hvilket betyder, at vi ikke har opdelte stuer. Børnene kan lege i de rum de har lyst til og det er så de voksnes opgave, at være i de rum og tilbyde børnene pædagogiske aktiviteter.

Børnene er inddelt i tre grupper efter alder og i disse tre grupper holder vi samling fire dage om ugen. Hver dag spiser børnene i de samme grupper. Der er to personaler tilknyttet hver gruppe og de voksne følger børnene i gruppen i de ca. tre år de går i børnehaven.

Vuggestuen har to stuer hvor børnene er blandede i alder. Der er en foldevæg mellem de to stuer, som ofte bliver åbnet, så børnene også lærer hinanden at kende på tværs af stuerne. Desuden har vi et ekstra rum hvor der er mulighed for at gå fra med børn der har brug for ro, at tumle, eller fordi der på anden måde er brug for at skabe mindre grupper.

Lille Birk har en afdeling for sig selv, men personalet er meget bevidste om, at børnene deltager i de aktiviteter der er i børnehaven, når det er muligt.

Vi har en dejlig legeplads og er ude hver dag, men mindre vejret ikke tillader det. Birkebo ligger i den sydlige del af Solrød. Vi benytter os af nærmiljøet i den forstand, at vi tager i skoven og på stranden, besøger de andre daginstitutioner, går på biblioteket mm. Institutionen ligger tæt ved Jersie S-togs station og der er endvidere gode busforbindelser.

 

 

Siden er sidst ændret: 11-02-2019 Til top