Samling

Samling:

 

Når vi holder samling i grupperne, tages der udgangspunkt i børnenes alder, udvikling, behov og det børnene er optaget af. Vi arbejder med forskellige temaer og sang, sproglig opmærksomhed, rim/remser, læsning og tegning/maling vil også være en del af dette.

Vi er opmærksomme på at børn har forskellig tilgang til læring og er derfor også bevidste om, at lave aktiviteter der tilgodeser forskellige læringsstile.

Når barnet er i en lille gruppe, er der bedre mulighed for at skabe ro og nærvær. Alle skal kunne komme til orde, også de lidt mere stille børn. Vi oplever ofte, at nære venskaber udspringer af den lille gruppe barnet er i, hvilket kan skyldes at børnene er jævnaldrende, har samme interesser og har mere fred og ro til at finde hinanden.

I samling kan de voksne også iagttage børnene mere intenst og være opmærksomme på trivsel, udvikling, legerelationer og udfordringer hos det enkelte barn.

 

Siden er sidst ændret: 23-03-2015 Til top