Hvem er vi?

Velkommen til Birkebo børnehave og vuggestue.

I bydes hermed velkommen til Birkebo børnehave og vuggestue. Vi gør vores bedste til at få et godt og tæt samarbejde og håber I får nogle gode år her i vores hus.

Hvem er vi?

Birkebo børnehave blev bygget i 1978, og blev i 2007 renoveret, da vi i 2006 også åbnede en vuggestue.  I 2009 slog vi dørene op for vores specialgruppe Lille Birk, som er et tilbud til børn med særlige behov. Disse pladser skal man visiteres til gennem Solrød Kommune. Målet med denne gruppe er, at de børn der bliver visiteret dertil, på sigt skal integreres helt i børnehaven.

Om morgenen åbner alle tre afdelinger sammen og spiser fælles morgenmad i vuggestuen. Vi lukker også sammen om eftermiddagen. Vi har mange søskendebørn som har glæde af at have hinanden tæt på sig og hvis dagen tillader det, er der mulighed for at komme på besøg i en anden afdeling. Vi bruger meget tid på brobygning fra vuggestue til børnehave og fra Lille Birk til børnehave og har et tæt samarbejde i alle tre afdelinger.

Børnehaven er funktionsopdelt hvilket betyder, at vi ikke har opdelte stuer. Børnene kan lege i de rum de har lyst til og det er så de voksnes opgave, at være i de rum og tilbyde børnene pædagogiske aktiviteter.

Børnene er inddelt i tre grupper efter alder og i disse tre grupper holder vi samling tre dage om ugen. Hver dag spiser børnene i de samme grupper. Der er en pædagog og en medhjælper tilknyttet hver gruppe og de voksne følger børnene i gruppen i de tre år de går i børnehaven.

Vuggestuen har to stuer. En småbørnsgruppe på 8 børn og en anden gruppe med 16 børn, som i det daglige bliver delt op i to grupper. Der er en foldevæg mellem de to stuer, som ofte bliver åbnet, så børnene også lærer hinanden at kende på tværs af stuerne. Den ene af de to grupper vil være en storbørnsgruppe, som primært er for de børn, der er fyldt 2½ år.

Lille Birk har en afdeling for sig selv, men personalet er meget bevidste om, at børnene deltager i de aktiviteter der er i børnehaven, når det er muligt.

Vi har en dejlig legeplads og er ude hver dag, men mindre vejret ikke tillader det. Birkebo ligger i den sydlige del af Solrød. Vi benytter os af nærmiljøet i den forstand, at vi tager i skoven og på stranden, besøger de andre daginstitutioner, går på biblioteket mm. Institutionen ligger tæt ved Jersie S-togs station og der er endvidere gode busforbindelser.

 

 

Siden er sidst ændret: 11-04-2017 Til top